Rashtriya Swayamsevak Sangh announces new organisational responsibilities
   15-Mar-2020
 

h_1  H x W: 0 x
 
The Rashtriya Swayamsevak Sangh has announced new organisational responsibilities. The following changes in responsibilities were announced in the RSS Karyakarini Mandal Baithak held at Bengaluru on March 14, 2020.
 
1. Sri Sunil Ambekar, Akhil Bharatiya Sah Prachar Pramukh.
 
2. Sri Ale Shyam Kumar , Akhil Bharatiya Sah Samyojak, Dharma Jagaran.
 
3. Sri Sudhir, Kshetreeya Pracharak, Dakshin Madhya Kshetra.
 
4. Sri Raghunandan will take responsibility in Vidya Bharati.
 
5. Sri Senthil, Dakshin Kshetreeya Pracharak
 
6. Sri Limbaram- Uttara Paschim Kshetreeya Pracharak
 
7. Sri Sthanumalayan will take responsibility of Gramavikas in Dakshin and Dakshin Madhya Kshetra
 
The three-day congregation of Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha (ABPS) scheduled to be held in Bengaluru from Sunday has been cancelled in view of the coronavirus outbreak.