Pujya Sri Jagadguru Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal Visits Sangh Shiksha Varg: Photos
Organiser   06-Jun-2018
Pujya Sri Jagadguru Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal visited the  Rashtriya Swayamsevak Sangh Sangh Shiksha Varg  on June 5. He blessed the Swayamsevaks at the ongoing Varg for college students in Kanchipuram, Tamil Nadu.