Pujya Sri Jagadguru Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal Visits Sangh Shiksha Varg: Photos
         Date: 06-Jun-2018
Pujya Sri Jagadguru Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal visited the Rashtriya Swayamsevak Sangh Sangh Shiksha Varg on June 5. He blessed the Swayamsevaks at the ongoing Varg for college students in Kanchipuram, Tamil Nadu.